A TDK & OTDK eredete

2019-03-07 08:43:39
Szerző: Miklós

Bizonyára sokatokat érdekel, hogy az a rendezvény (illetve annak előfutára, a "sima" TDK) amin részt fogtok venni, honnan származik, mi a múltja, így ez a kis cikk rövid összefoglalót nyújt róla.

 

- Kezdetek -

"A korabeli hivatalosság 1952-re tette a diákköri mozgalom indulását Magyarországon, s az „élenjáró szovjet tudomány” tapasztalatainak átvételével magyarázta-indokolta azt, s az ugyanebben az évben a diákkörökkel kapcsolatos miniszteri utasításhoz (85-0111/1952) kötötte születésüket. Az igazi indulás azonban, az egyetemi munka normalizálódásának egyik jeleként, spontán tanár-diák kezdeményezésként jelent meg több egyetemen is, adataink szerint először az 1950/51-es tanévben. Az ELTE Természettudományi Karán, mint a Felsőoktatási Szemle 1952 áprilisában hírt ad erről, „nem régiben zajlott le a hallgatók első tudományos ülésszaka”. E beszámoló szerint „A kar az 1950/51-es tanév végén szabadon választott téma kidolgozására pályázatot hirdetett. A beérkezett pályázatok közül 20 részesült 750, 500 és 250 forintos jutalomban. A pályázatok közül a legjobbak kerültek nyilvánosan megvitatásra az ülésszakon.” A krónikás a matematikus, a biológus és a geológus hallgatók előadásait emelte ki magas színvonalukért, s azt, hogy az érdeklődők között professzorok, egyetemisták és egyetemen kívüliek egyaránt ott voltak. Ugyanebben a tanévben a veszprémi vegyipari egyetemen is megjelentek a 20- 40 fős „szakkörök vagy tudományos körök”, melyeken „előadásokat tartottak és hallgattak”, s alakult fordító szakkör is. Itt Tudományos Faliújság is született, a szilikátipari szakkör pedig kapcsolódott az Építőanyagipari Tudományos Egyesülethez. A felsőoktatásban tanuló diákok létszámának gyors növekedése alapozta meg e spontánul fejlődő mozgalom dinamizmusát: 1953-ban 71 egyetemi karon és főiskolán 45 330 hallgató tanult, s az ekkor alakult Felsőoktatási Minisztérium egy összefoglalása szerint 1952 végéig 97 diákkört regisztráltak a felsőoktatásban. Ezek kétharmada természettudományi és műszaki jellegű volt, de a budapesti Gyógypedagógiai Főiskolán alakult pedagógiai diákkör is."

- OTDK -

Országos Tudományos Diákköri Konferencia 1956 óta létezik, melyek az egyes egyetemi TDK győztesek közül határozzak meg az abszolút győzteseket.

"A IX. OTDK (1970-et írunk – a szerk.) rendezvénysorozatáról Polinszky Károly egyetemi tanár, aki veszprémi dékánként tett sokat a diákköri mozgalomért, immár miniszterhelyettesként a rendezvények záróülésén mondott beszédében igen jó és pontos összegezést adott a konferenciákról. (...) A dolgozatokat 41 intézmény 1048 diákja készítette. Érdekes az intézmények „sorrendje”, vagyis hány dolgozattal szerepeltek a konferencián:"Érdemes megfigyelni, hogy a IX. OTDK-n már megjelent a Bánki Donát Műszaki Főiskola, amely jogutódja a jelenlegi Óbudai Egyetem, amely a Bánki MF mellett még kiegészült számos karral, és létrejöttek új karok is.

---

Bővebb információkért érdemes végigolvasni a forrásban megjelölt hivatalos dokumentumot.

---

Forrás: a TDK eredete (otdt.hu)

 

<< Vissza a bejegyzésekhez